Naravna vrednote

Zbirka prodnikov

stalna razstava 300 edinstvenih primerkov kamnin iz geološke dediščine porečja Save. Stalna razstava je na ogled v gasilskem domu na Bregu pri Litiji po predhodnem dogovoru na telefon: 070 303 321 ali po e-posti:drustvo.laz@gmail.com

Območje Natura 2000

bivališče netopirja mali podkovnak na območju cerkve sv. Ane v Zg. Jablanici

Mogočna bukev

pod Adamčkom, hrib nad vasjo Breg – Tenetiše

Piškur – obloustek

živi v Jablaniškem potoku

Ogrožene vrste ptic

žagarica, kormoran,.....živijo ob Savi na Bregu

Visokodebelni travniški sadovnjaki

sadno drevje daje značilen izled krajine