Naravoslovni dan s poudarkom na geologiji

Na Bregu pri Litiji si je mogoče ogledati edinstveno stalno razstavo zbirke savskih prodnikov s 300 značilnimi primerki kamnin iz bogate geološke dediščine porečja reke Save.

Poimenovani primerki so razvrščeni v 12 sklopov, po načinu in okolju nastanka, katere spremlja tudi zapisana poljudna razlaga. Zbirko upravlja Društvo za razvoj podeželja Laz, ki si prizadeva za izboljšanje življenja na podeželju ter večji pomen naravne in kulturne dediščine na območju, kjer deluje. Prav zaradi tega društvo vključuje ogled stalne razstave zbirke savskih prodnikov v programe izletov in šolskih naravoslovnih dni, kot tudi geoloških srečanj in raziskovalnih taborov.

Reka Sava na območju Litije oblikuje največje meandre na svoji poti, kjer pride do zmanjševanja hitrosti vode in zato reka na tem območju gradi največja prodišča. Prav to je razlog, da se zbirka nahaja v vasi Breg pri Litiji.

Razstava prodnikov pritegne otroke, mladino ter tudi odrasle ljubitelje narave, saj je zahtevnost predstavitve prilagojena ciljni skupini. Program vsebuje avdiovizualno predstavitev, ki je nadgrajena s praktičnimi preizkusi.

Ponujamo vam tri različne programe za vaše učence, ki v okviru učnega načrta v 6. in 9. razredu obravnavajo učno snov na temo geologije.

1. PROGRAM

Primernost programa: druga in tretja triada
Čas trajanja: 1 šolska ura
Lokacija: Gasilski dom na Bregu pri Litiji

• Sprejem skupine v vasi Breg pri Litiji pred  gasilskim domom.
• Vodnik predstavi potek programa in na kratko predstavi okolje, kjer se zbirka nahaja.
• Ogled avdiovizualne prestavitve nastajanja prodišč in prodnikov (17 minutni dokumentarni film).
• Voden ogled stalne razstave zbirke savskih prodnikov.

Cena programa: 1,50 EUR/učenca pri min. št. 15
Cena vključuje: strokovno vodenje po zbirki
Cilji programa: učenci spoznavajo različne vrste kamnin glede na nastanek, lastnosti in možnosti uporabe


2. PROGRAM

Primernost programa: druga in tretja triada
Čas trajanja: 3 šolske ure
Lokacija: Gasilski dom na Bregu pri Litiji

• Sprejem skupine v vasi Breg pri Litiji ter uvod v potek naravoslovnega dne.
• Predstavitev naravne in kulturne dediščine lokalnega okolja z aktivnostjo Društva Laz.
• Sprehod skozi vas Breg, postanek pri cerkvi sv. Katarine.
• V prostorih gasilskega doma si skupina ogleda stalno razstavo zbirke savskih prodnikov in avdiovizualno predstavitev nastajanja prodišč.
• Malica, ki jo učenci prinesejo s seboj ali jo pripravijo na kmetiji nasproti zbirke (opcijsko).
• Izvedba učnih delavnic. Glede na št. učencev se oblikujejo manjše skupine, ki rotirajo med posameznimi delavnicami.

• Izpolnjevanje geološkega učnega lista (porečje reke Save, prodišče, prodniki)
• Razlaga procesov, ki sodelujejo pri nastanku sedimentnih kamnin (preperevanje, transport …)
• Klasifikacija oz. ločevanje sedimentov (grušč, prod, pesek ...) in sedimentnih kamnin (breča,      konglomerat,apnenec ...).
• Primerjava mineralne sestave sedimentnih kamnin. Spoznavanje mineralov in njihovih lastnosti. Prepoznavanje fosilov in določevanje starosti kamnin.
• Zaključne ugotovitve izvedenih delavnic.

Cena programa: 3,50 EUR/učenca oz. 5,50 z malico na sosednji kmetiji, pri min. št. 15 učencev
Cena vključuje: strokovno vodenje po zbirki, izvedbo praktičnega dela, opcijsko tudi malica
Cilji programa: učenci spoznavajo različne vrste kamnin glede na nastanek, lastnosti in možnosti uporabe, razlike med kamninami in minerali, prepoznavajo fosile in njihovo spreminjanje skozi evolucijsko zgodovino


3. PROGRAM

Primernost programa: druga in tretja triada
Čas trajanja: cel dan
Lokacija: Vače (Geoss), Breg pri Litiji, grad Bogenšperk

Vače z njeno okolico:
• Sprejem skupine na predhodno dogovorjenem mestu
• Obisk geometričnega središča na Spodnji Slivni, obisk fosilne morske obale na Vačah pri Litiji, ogled geološkega stebra na Vačah ter sprehod do kopije vaške situle v vasi Klenik
• Čas za malico
• Obisk stalne razstave savskih prodnikov na Bregu pri Litiji, sprehod po vasi Breg do gasilskega doma in ogled avdiovizualne predstavitve nastajanja prodišč in prodnikov z vodenim ogledom stalne razstave zbirke savskih prodnikov. Izvedba dveh praktičnih delavnic iz 2. programa.
• Čas za kosilo na kmetiji nasproti gasilskega doma (primer: mlečni obrok s sladico, pečene hrenovke na odprtem ognju, taborniško kosilo)
• Ogled gradu Bogenšperk

Cena programa: 7,50 EUR + kosilo 3,00 EUR/učenca pri min. št. 15 učencev
Cena vključuje: vodenje skupine po zgodovinskih Vačah, celoten program v zbirki savskih prodnikov ter vstopnina in vodenje na gradu Bogenšperk (opcijsko tudi kosilo na kmetiji)
Cilji programa: učenci spoznavajo življenje naših prednikov, spoznavajo različne vrste kamnin glede na nastanek, razlike med kamninami in minerali ter procese, pri katerih nastanejo kamnine; naučijo se prepoznavati fosile in njihovo spreminjanje skozi evolucijsko zgodovino.