Športni dan: Fitlamčki na podeželju na ekološki kmetiji

Primernost programa: prva in druga triada
Čas trajanja: 3-4 šolske ure
Lokacija: Gradišče pri Litiji
Primerni termini: pomlad, poletje, jesen

Sprejem skupine na dogovorjenem mestu, ki je lahko v Zgornji Jablanici, Gradiških Lazah ali kar na kmetiji (odvisno od razpoložljivega časa).

Sprehod skozi gozd do ekološke kmetije, med potjo spoznavajo gozd in zavestno nadzorujejo telo v različnih položajih in gibanjih, ki jih izvajajo v različnih smereh, posnemajo najrazličnejše predmete, živali, pojave in pojme v naravi.

Ob prihodu na urejen taborni prostor se orientirajo v prostoru, sledi predstavitev dejavnosti na kmetiji, možnost ogleda domačih živali. Malica iz nahrbtnika ali po dogovoru na kmetiji.

Z usposobljenim trenerjem spoznajo in praktično izvedejo celostno vadbo Fitlamčki, ki jo je moč prilagoditi vsakomur. Pri vadbi učenci izboljšujejo svojo gibalno učinkovitost, z zavestnim nadzorom telesa oblikujejo pravilno telesno držo, izboljšujejo gibalne in funkcionalne sposobnosti: skladnost gibanja, moč, hitrost, gibljivost, natančnost, ravnotežje in splošno vzdržljivost.

Vadbo sestavlja zanimivo a pravilno ogrevanje, glavni del, kjer otroci izvajo kombinacijo obhodne vadbe, štafetnih iger in zaključek - ohlajanje in sproščanje telesa ter kratko meditacijo za umiritev in občutenje narave.

Pri vajah uporabljajo tudi nekatere funkcionalne pripomočke kot so: stožci, koordinacijska lestev, žoge, ravnotežne deske, kolebnice, skrinjo, obroče, klopi, trx-trakove,..

Povratek do avtobusa oz. odhod iz kmetije.

Cena programa: 4,00 EUR/učenca pri min. št. 15 oz. z malico 5,50 EUR/učenca
Cena vključuje: izvedbo opisanega programa
Cilji programa: spoznavanje in praktično usvajanje pravilnegacelostnega načina vadbe, naravnih oblik gibanj v naravi, izboljševanje gibalne učinkovitosti,  prijetno doživljanje športa in vzgoja z igro.