Dnevi odprtih vrat pri ponudnikih Srca Slovenije v občini Šmartno pri Litiji

V okviru projekta Lokalne akcijske skupine Srce Slovenije bodo turistični ponudniki Srca Slovenije v občini Šmartno pri Litiji odprli vrata za vse obiskovalce od 28. do 30. avgusta 2015.

V Jablaniški dolini obiščite:

- EKO domačijo Vovk, Gradišče pri Litiji

- Domačijo spominov, Gradišče pri Litiji

- Stalno razstavo zbirke savskih prodnikov, Breg pri Litiji

 Doživetja na EKO domačiji Vovk

Domačija spominov