Domačija Paternoster, Tenetiše 1, Litija

Kapacitete: 20 postelj in možnost spanja na seniku

http://www.domacija-paternoster.si