Kmetije s ponudbo

Pr’ Mežnarčk

Irena in Andrej Marn
Breg pri Litiji 11, 1270 Litija
PONUDBA: jagode, šparglji, sveže mleko
T: (01) 898 16 92, M: 031 847 206;
E: andrej.marn@siol.net


Pr’ Poglajen

Tenetiše 5a, 1270 Litija
PONUDBA: gozdni sadeži: gobe, borovnice, košare
T: 040 544 604
E: atimami.poglajen@gmail.com


Pr’ Božič

Marta Hauptman
Gradiške Laze 1, 1275 Šmartno pri Litiji 
PONUDBA: zelenjava, ozimnica, jajca
T: (01) 897 90 35, M:  040 345 988
E: marta.hauptman@gov.si


Pr’ Fakin

Anton Dolšek
Zg. Jablanica 12, 1275 Šmartno pri Litiji
PONUDBA: zelenjava, jajca, kozjereja
T: (01) 897 90 94


Pr’ Feliks

Pavla Hauptman
Zg. Jablanica 9, 1275 Šmartno pri Litiji
PONUDBA: zelenjava
T: (01) 897 91 94


Pr’ Strah

Nataša Bučar
Cerovica 15, 1275 Šmartno pri Litiji
PONUDBA: pridelava mleka
T: (01) 897 90 11, M: 040 766 775

 


Pr’ Strnar

Franci Izlakar
Jablaniške Laze 4, 1295 Šmartno pri Litiji
PONUDBA: ogled tradicionalne sušilnice za sadje
T: (01)897 91 08, M: 031 267 252


Pr’ Kavc
Pavla Dolinšek

Dolgo Brdo 6, 1272 Polšnik
T: (01) 897 30 72, M: 041 573 483

 


Pr’ Oblak

Bernarda in Andrej Dernovšek

Gradišče 15, 1275 Šmartno pri Litiji

PONUDBA: kozlički

T:(01)897 91 47, M: 041 970 466
E: barbi.dernovsek@gmail.com

______________________________________________________________________________________

Zeliščarska kmetija Pr'Janez
Pavla Rozina

Gradiške Laze 26                                         
1275 Šmartno pri Litiji   
  

Lokacija kmetije in zeliščnega vrta
Gradišče pri Litjii 14, 1275 Šmartno pri Litiji
PONUDBA: čaji, obisk zeliščnega vrta
T: 031 766 226  
E: pavla.rozina@gmail.com; spletna stran: www.jablaniskadolina.si/kmetijaprjanez

______________________________________________________________________________________

Eko kmetija Pr'Kokol
Breda in Roman Zaman

Gradišče pri Litiji 2a, 1275 Šmartno pri Litiji
PONUDBA: kruh, potice, testenine, drva
T:(01)897 90 40; M: 040 435 699
E: eko.kmetija.kokal@gmail.com


Eko domačija Vovk
Agata in Silvo Lambergar

Gradišče 1, 1275 Šmartno pri Litiji
PONUDBA: sezonski pridelki, zelišča, poletni kamp z animacijo za otroke, vodenje po ekološki kmetiji in zeliščnem vrtu
T: 031 251 931
E: agata.lambergar@gmail.com


Domačija Paternoster, izletniška kmetija Pr'Šepc

Ignac Paternoster
Tenetiše1, 1270 Litija
PONUDBA: siri, skute, smetane, jajca, avtodomarski in kamp prostor, spanje na seniku
T: (01)898 50 25, M: 041 218 457
F: (01) 898 13 25;
E: ignac.paternoster@gmail.com
W:  http://www.domacija-paternoster.si; http://www.srce-slovenije.si