Na Bregu sedaj varneje

Lokalna cesta 208081 (Jeze-Zagorica-Breg) predstavlja pomembno povezavo Zasavja z Dolenjsko. Pot vodi tudi v industrijsko cono, promet se iz leta v leto povečuje, zato je bila varnost stanovalcev, mimoidočih, predvsem pa otrok vsako leto bolj ogrožena.


V KS Breg Tenetiše smo že v svojem prvem mandatu, leta 2004, pričeli z aktivnostmi za izboljšanje varnosti tistega dela lokalne ceste, ki poteka skozi naselje. Tako je nastala tudi ideja za projekt izgradnje pločnika z avtobusnima postajališčema in javno razsvetljavo.
V mesecu juliju projekt zaključujemo. Izvedba je potekala brez večjih zapletov, vsem mejašem trase pločnika pa se javno zahvaljujemo za sodelovanje in strpnost. Brez sodelovanja bi se projekt zavlekel.
Pločnik sedaj povezuje vasi Breg in Tenetiše v zaključeno celoto. Ključni izhodi iz vasi so varno povezani. Z zaključitvijo projekta bo v naši krajevni skupnosti tudi zasijala prva luč, namreč še vedno nimamo urejene javne razsvetljave. Ureditev javne razsvetljave po celotni KS je nadaljnja prioritetna naloga tega mandata.
V pripravo projekta je bilo vloženega ogromno časa, zelo pomembno pa je, da so bila pridobljena evropska sredstva.

Primož Lambergar