Bukovica

Naselje leži na nadmorski višini 620 m. Ima 32 prebivalcev.
Vas je razložena po Baševem hribu med Jablaniškom potokom na severu in potokom Reka na jugu. Na jugovzhodu jo obdaja veliki Mrežnik (604 m), na zahodu Rožni vrh (468 m). Na grbinastem lapornatem svetu so njive zelo redke, novejše so na terasah; na prisojni strani je nekaj vinogradov. Pretežno bukovi gozdovi v okolici so bogati z divjadjo in privlačna gobarska točka. Dostop je po cesti iz Šmartna preko Cerovice in Jablaniških Laz. Kraj je že pred prvo svetovno vojno zajelo izseljevanje, zlasti v Ameriko. Vaščani so se ukvarjali z rudarjenjem – lopali so predvsem svinec. Najedena sta bila rova dolžine 50 in 60m.