Cerkev sv. Katarine na Bregu pri Litiji

 Cerkev naj bi bila stara okrog 800 let in najstarejša v litijski občini. Gotsko cerkev so na začetku 18. Stoletja barokizirali in prizidali stranski kapeli, Zakristija je prizidana pozneje, zvonik z lopo je zgoraj oktogonalen. Fasade so poslikane s pilastri in ornamentiranimi pasovi. Oprema cerkve je baročna iz sredine 18. Stoletja.

Od leta 1936 je podružnica litijske farne cerkve; prej je spadala pod Šmartno. Prvotno je bila posvečena sv. Kozmi in Damijanu, ki sta bila zdravnika. Ljudje so ju častili kot zavetnika proti kužnim boleznim.

Zavetnica cerkve sv. Katarina je upodobljena v glavnem oltarju z lesenim kolesom in palmovo vejo v roki. Slika sv. Janeza Nepomuka krasi desni stranski oltar, levega pa slika sv. Frančiška Ksaverija/Saleškega. Ob strani stojita zdravnika sv. Kozma in Damijan. 

Zanimivo je, da so kipi glavnih svetnikov v vseh oltarjih skriti za slikami.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katarina Aleksandrijska, mučenka, je zavetnica deklet, mladine, tiskarjev, bibliotekarjev, filozofov, pravnikov in znanstvenikov. Najpogosteje je upodobljena s kolesom.  Goduje 25. novembra. Takrat je farno žegnanje.Sv. Barbara v stranskem oltarju je varovala rudarje. V Maljeku je vstop v rov, kjer so kopali železovo rudo, vaščani pa so rudarili tudi v rudniku Sitarejvec nad Litijo.

 

Sveta Katarina Aleksandrijska velja po vsej Evropi za zavetnico mladine, zlasti deklet. Njeno čaščenje se je razširilo na zahodu v 8. stoletju. Sv. Katarina je bila visoko izobraženo dekle, kraljevega rodu, zelo ponosna in obdarjena z neizmernim bogastvom. Umrla naj bi okrog leta 306. Sv Katarino častijo tudi kot zavetnico vseh poklicev, ki imajo opravka s kolesom ali nožem, zato je svetnica v cerkvi upodobljena z lesenim kolesom in palmovo vejo v roki. Priporočajo pa se ji tudi proti boleznim jezika in migreni.

Legenda pravi, da je cesar Aleksander ob odhodu iz Aleksandrije, ukazal žrtvovati bike in ptice bogovom. Katarina se je skupaj s služabniki temu uprla. Verjela je, da s čaščenjem malikov cesar pogublja ljudi in jim ne dovoli spoznati pravega Boga. Zaradi upiranja je pristala v ječi in ker kljub kazni ni spremenila svojih prepričanj, je morala umreti.