Cerovica

Nadmorska višina naselja je 314 m. Ima 168 prebivalcev.
Gručasto naselje v Posavskem hribovju leži v dolini potoka Reke ob cesti Litiji – Gabrovka. Naselje leži med naslednjimi vzpetinami: na jugu je Benečak, kjer so njive, travniki in cerovška hosta; na vzhodu se dviga gozdnati Kožljevec (Kozlevec), kjer raste mnogo šmarnic, in Kobiljek; na severu je dolina Draga. Pod vasjo teče Cerovški potok, ki se pri Zgornji Jablanici izliva v Jablaniški potok. Ob Cerovškem potoku se širi močvirnat svet. Nad cesto in pod njo so travniki in sadovnjaki. Najrodovitnejši svet je na Prelogu, kjer prevladujejo njive. Zaposleni vaščani delajo v Šmartnem pri Litiji in v Litiji, kar nekaj pa se jih vozi na delo v Ljubljano.
Dediščina: hiša v Cerovici, rudniška rova v Maljeku in v bližini gostilne Pustov mlin
Kmetija s ponudbo: PR' STRAH- PONUDBA: pridelava mleka
Športno rekreativni center Reka
Gostilna: Pustov mlin