Društva

V Jablaniški dolini je društveno življenje zelo živahno. Najdaljšo tradicijo imajo seveda gasilska društva, ki povezujejo največ ljudi. Tudi športna društva so priljubljeno mesto zbiranja in delovanja mladih. Vlogo turističnega društva v Jablaniški dolini opravlja Društvo za razvoj podeželja LAZ. Pomembno vlogo imajo tudi krajevni odbori Rdečega križa.