Gradišče pri Litiji

Nadmorska višina Gradišča je 455m in ima  89 prebivalcev.
Gručasto naselje Gradišče s pripadajočima zaselkoma Dobovec in Zelenec leži na prisojnem hribu Gradišče nad Jablaniško dolino. Vaščani se ukvarjajo z živinorejo, sadjarstvom in gozdarstvom.
Kmetije s ponudbo :
EKO KMETIJA PR KOKOLJ – PONUDBA: kruh, potice, testenine
EKO DOMAČIJA VOVK- PONUDBA: eko kmetovanje, zelišča, poletni kamp z animacijo za otroke, apartmaji (v pripravi), vodenje po ekološki kmetiji in zeliščnem