Jablaniška pripoved

JABLANIŠKA pripoved : dediščina naših babic in dedkov / avtorji besedila so domačini Jablaniške doline. - Šmartno pri Litiji : Društvo za razvoj podeželja Laz, 2010 ([Trbovlje] : Tori). - 127 str. : fotogr. ; 21 cm

Bibliografija: str. 127
ISBN 978-961-269-385-5

39(497.432) 398(497.432)
SLA Fol II 573 JABLANIŠKA
COBISS.SI-ID 254164992

Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije, program Mladi v akciji. Vsebina publikacije (komunikacije) je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.