Jablaniške Laze

Naselje leži na nadmorski višini 480 m. Ima 62 prebivalcev.
Samotne kmetije so razložene na hribčkih Kamnarici, Praprotniku, Španiji in Bašovem hribu nad Reko, ki delijo gozdnate grape. Redke njive so na vegastih lapornih pobočjih terasasto urejene, ob hišah je precej sadnega drevja in vinske trte. V kraju je nekaj sušilnic sadja, kozolcev, lesenih znamenj ter ohranjena zidana kapelica. V okolici so bujni listnati gozdovi s kostanjem in gobami.
Dediščina: sušilnica za sadje, kapelica ob kmetiji Strnar
Kmetije s ponudbo:
PR' POGLAJEN- PONUDBA: damjaki, avtohtoni jeleni
PR' STRNAR- PONUDBA: ogled tradicionalne sušilnice za sadje