Jablaniške novice

Jablaniške novice povzemajo dogodke iz Jablaniške doline ter izhajajo kvartalno. Prve Jablaniške novice so nastale leta 2009 v okviru projekta katerega namen je bil spodbuditi turizem. V Jablaniški dolini se vsako leto odvijajo 3 večje prireditve in nekaj manjših v prav vse pa so vključeni naši lokalni ponudniki, ki poleg doma pridelane hrane nudijo tudi učne programe, prirejajo razstave in podobno.
Jablaniške novice prejemajo brezplačno na dom gospodinjstva v Jablaniški dolini: Breg, Bukovica, Cerovica, Dolgo Brdo, Gradišče, Gradiške Laze, Jablaniške Laze, Selšek, Spodnji Mamolj, Spodnja Jablanica,Tenetiše, Zgornji Mamolj, Zgornja Jablanica. Kaj vse se je v Jablaniški dolini dogajalo v preteklih 4-ih letih si lahko preberete v arhivu, kjer so shranjene vse do sedaj izdane novice.
Kljub internetu včasih ne vemo niti kaj se dogaja v našem kraju zato vas vabimo, da napišete prispevke o novostih v vašem kraju. Članke nam lahko pošljete na info@jablaniskadolina.si in z veseljem jih bomo objavili.