Kulturna dediščina

Baročna cerkev sv. Katarine – na vspetini na Bregu

Baročna cerkev sv. Ane – na vspetini v Zg. Jablanici

Kmetovo gospodarsko poslopje - nasproti hiše Zg. Jablanica 4

Majčeva kašča: ob razpotju, pri hiši Zg. Jablanica 10

Toplar - kozolec z dvema paroma oken: ob cesti pri hiši Selšek 3

Hiša Cerovica 9 – ob cesti v Cerovici

Tradicionalna sušilnica za sadje – pri hiši Jablaniške Laze 4

Cerkev sv. Janeza Krstnika - jugovzhodno od Sp. Mamolja

Plečnikova cerkev sv. Marije Magdalene

Železnodobno arheološko območje Roven – nad vasjo Gradišče pri Litiji

Arheološko najdišče Cvinger – nad obrtno cono v Zagorici

Domačija spominov Samec, Gradišče 7 – galerija: občasne razstave, ogled hiše po predhodnem dogovoru – tel.: 041 296 483