Mamolj

Nadmorska višina naselja je 630m in ima 112 prebivalcev.
Razloženo naselje leži južno nad dolino reke Save, z gručastima zaselkoma Zgornji in Spodnji Mamolj in razloženimi zaselki Čebelnik, Češek, Podmilj, Resnarica in Trinkavs. Proti Savi odteka potok Štriglovec, ki se izliva v potok Pasjek. Na Mamolju je tudi arheološko najdišče. Med izkopavanji so našli železnodobno gradišče.