Naravne vrednote

Zbirka prodnikov: stalna razstava 300 edinstvenih primerkov kamnin iz geološke dediščine porečja Save. Stalna razstava je na ogled v gasilskem domu na Bregu pri Litiji po predhodnem dogovoru na telefon: 070 303 321 ali po e-posti:drustvo.laz@gmail.com

Območje Natura 2000: bivališče netopirja mali podkovnak na območju cerkve sv. Ane v Zg. Jablanici

Mogočna bukev: pod Adamčkom, hrib nad vasjo Breg – Tenetiše

Piškur – obloustek – živi v Jablaniškem potoku

Ogrožene vrste ptic: žagarica, kormoran,.....živijo ob Savi na Bregu

Visokodebelni travniški sadovnjaki: sadno drevje daje unačilen izled krajine