O Jablaniški dolini

Na Bregu pri Litiji, vasici ob Savi z mnogoterimi kozolci in vodnjaki vstopate v Jablaniško dolino. Zaščitni znak doline je jabolko, saj travniški visokodebelni sadovnjaki dajejo značilni izgled krajine.

Kako je doline dobila ime

Dolina je sicer dobila ime po Abfalterjih, rodbini, ki je imela tod svoje posesti. O izvoru Abfalterjev ne vemo prav veliko, vemo le, da naj bi se na tem območju pojavili med 12. in 13. stoletjem. Vojvoda Ulrik Spanheimski naj bi dal okoli leta 1257 zgraditi lastno utrdbo z imenom Jablanica (Apfalter), ki naj bi jo kasneje upravljali prav vitezi oz. baroni Apfalterji. V tem prostoru jih lahko povezujemo tudi z gradom Roje nad Šmartnim pri Litiji, ki je bil v njihovi lasti do konca 16. stoletja, z gradom Grmače v katerega so se preselili po tem in v njem ostali do druge svetovne vojne. Poleg že naštetih gradov so imeli v lasti tudi grad Črni potok v Tisju, ter Apfalterjev dvorec v Litiji. Vsa ostala zgodovina tega območja je precej prepletena tudi z zgodovino dežele Kranjske in potrjuje dejstvo, da so naši predniki na tem območju živeli in še živijo že mnoga stoletja.

Naravna in kulurna dediščina

Dolina in obronki se ponašajo z naravno in kulturno dediščino. Številni kozolci – toplarji, gospodarska poslopja, kašče, sušilnice sadja ter cerkve, kapelice in križi so lepo ohranjene in vredni ogleda. V Bukovici in Čebelniku kljubujejo času še zadnji primerki stavbne dediščine – danes bi rekli eko hiše, narejene iz kamna, lesa in blata.

V Zgornji Jablanici je bivališče malega podkovnjaka, ogrožene vrste netopirja, zato je območje cerkve sv. Ane in bližnjih bukovih gozdov uvrščeno v Naturo 2000. Na Bregu domujejo številne redke vrste vodnih ptic. Jablaniški potok gosti piškurja, iz katerih so ribiči nekdaj izdelovali vabe za ribolov sulca.

Turizem

V Jablaniški dolini se razvija tudi turizem. Kmetije ponujajo pridelke in kakovostno domačo hrano, poletno taborjenje za otroke, izvajajo naravoslovne dneve in sprejemajo izletnike in obiskovalce ob najavljenih izletih in ob dnevih odprtih vrat. Društva organizirajo pohod Po Jablaniški poti, rekreativne piknike v šprtnem centru Reka, etno-kulinarično prireditev Dan jagod in špargljev, kresovanja, gasilske veselice ter vodene oglede stalne zbirke savskih prodnikov.

Igranje harmonike, ljudsko petje, včasih pa tudi gledališka igra so priljubljeni pri domačinih, seveda poleg značilnih štrukeljcev, kruha in potic iz krušne peči, suhih klobas in domačega cvička.

Gradišče pri Litiji je tudi priljubljena točka za vsakodnevne vzpone iz doline do cerkve sv. Magdalene, kjer je vpisna knjiga in čudovit razgled.