PGD Jablanica

Začetki gasilstva v Jablaniški dolini segajo v leto 1907. Leta 1909 je bil ustanovljen odsek Gradiške Laze, ki je deloval v okviru matičnega društva Litija. Istega leta je odsek dobil od matičnega društva ročno batno črpalko, gasilsko društvo Litija pa je nabavilo novo gasilsko brizgalno na parni pogon. Leta 1912 je bilo postavljeno orodišče na Gradiških Lazah. Tu je bila ročna batna črpalka ohranjena do leta 1968, zdaj pa je shranjena v gasilskem domu v Jablanici in velja za najstarejšo ohranjeno črpalko v litijski in šmarski občini.

29. aprila 1928 je bilo ustanovljeno prostovoljno gasilsko društvo Jablaniška dolina. Iz knjige sej in zborovanj je razbrati, da je imel največ zaslug za ustanovitev samostojnega gasilskega društva prvi društveni predsednik Pavel Bric. Maja 1929 je Ivan Groboljšek iz Zgornje Jablanice brezplačno podaril zemljišče za gradnjo gasilskega doma. Gasilski dom je bil dokončno dograjen in izročen svojemu namenu 29. junija 1930, s čimer se je prestavil tudi sedež društva v Zgornjo Jablanico. Leta 1931 je bila kupljena prva motorna brizgalna strojne tovarne in livarne Ljubljana. Leta 1952 je bil kupljen prvi gasilski avto znamke Horn Union. V letu 1953 je bila na gasilski dom nameščena gasilska sirena. Leta 1973 je bila kupljena nova motorna brizgalna Magirus 800 L/min. Leta 1974 je bil zgrajen prizidek z novim stolpom k gasilskemu domu, kjer se je uredilo novo orodišče. Zemljišče za gradnjo prizidka sta podarila Zaman Marija in Ivan iz Zgornje Jablanice. Leta 1974 je bila na gasilskem domu prekrita tudi streha, v začetku leta 1978 pa narejena fasada. Leta 1978 je bilo tudi obeleženje 50 letnice delovanja društva, kjer so gasilci razvili svoj društveni prapor.

V naslednjih letih je bilo več pozornosti namenjene zamenjavi dotrajanega orodja in opreme. V letih 1980 do 1986 je bila adaptirana notranjost gasilskega doma. Urejena je bila sejna soba, položene ploščice, napeljan vodovod in obnovljena električna inštalacija.

Leta 1987 je bila urejena in asfaltirana okolica gasilskega doma, pri čemer so društvu pomagali Krajevna skupnost, Cestno podjetje Ljubljana in Občina Litija, veliko dela pa so opravili tudi gasilci s prostovoljnim delom.

Društvo si že nekaj let prizadeva, da bi v Jablanici dobili nov gasilski dom z večnamensko dvorano, saj je stari gasilski dom za potrebe društva in tudi krajanov že zelo dotrajan. Društvo deluje  v javnem interesu in že pet let, pridno varčuje in prislužen denar namenja izključno za gradnjo novega doma. Novi gasilski dom z večnamensko dvorano bo v Jablaniško dolino prinesel nov začetek, tako za gasilce kot za krajane in predvsem za mlade, ki bodo imeli prostor za druženje in razvijanje. Upravni odbor društva je ustanovil gradbeni odbor, ki je zadolžen za vse aktivnosti v zvezi z gradnjo novega gasilskega doma z večnamensko dvorano. Več let so aktivnosti v zvezi gradnjo mirovale, saj je bilo potrebno počakati na sprejetje občinskega prostorskega načrta za zazidljivost parcele.V začetku meseca maja 2013  je bil obstoječega gasilski dom porušen. Do gasilske veselice, ki je bila 28. Julija 2013 je bil nov gasilski dom z večnamensko dvorano zgrajen do tretje podaljšane faze vključno z asfaltiranjem, Štefanovo srečanje krajanov 26.12.2013 pa se je že odvijalo v večnamenski dvorani. Celotna gradnja naj bi bila končana do sredine leta 2015. 

Društvo je zelo aktivno tudi na področju dela z mladimi, s katerimi se redno pripravljajo na občinska tekmovanja.