Rdeči Križ Breg pri Litiji

Predstavitev delovanja Rdečega Križa Breg pri Litiji

RK Breg pokriva območje treh vasi Tenetiše, Zagorica in Breg pri Litiji. V krajevnem odboru  deluje  šest oseb. Na kratko vam bomo predstavili, kako poteka naše delo. V mesecu februarju ali marcu  poberemo članarino oziroma prostovoljni prispevek , ki gre na račun RK Breg in se ne odvaja ne v Litijo,niti v Ljubljano. Zbrana sredstva tako ostanejo na našem računu.  Ob krvodajalskih akcijah izobesimo plakate in osebno nagovarjamo predvsem mlade osebe, da postanejo novi krvodajalci. Pomagamo pri razdelitvi hrane EU in FIHO paketov, aprila smo organizirali izlet za starejše krajane skupaj z RK Polšnik. Čez celo leto skrbimo, da obiščemo vse naše krajane, ki praznujejo visoko okroglo obletnico, z njimi pokramljamo in jim podarimo rožico.  Obiskujemo tudi naše sovaščane v domu Tisje. Vsako leto v mesecu decembru pripravimo srečanje za naše starejše krajane s pogostitvijo in kulturnim programom. Lansko leto so nam igrali člani in članice Tamburaškega orkestra iz Šmartna pri Litiji in nam  priredil res lep večer. Vse  starejše sovaščane, ki se prireditve ne morejo udeležiti, pa v času praznikov obiščemo na domu in  jih obdarimo.