Selšek

Nadmorska višina naselja je 295 m. V vasi živi 82 prebivalcev.
Gručasto naselje leži med Zgornjo Jablanico in Cerovico v Litijski kotlini, v dolini potoka Reke. Ob potoku prevladujejo travniki in njive. Zaposleni vaščani delajo v Litiji in Šmartnem pri Litiji in Ljubljani.
Dediščina: kozolec