Spodnja Jablanica

Naselje leži na nadmorski višini 275 m. Ima 50 prebivalcev. Gručasto naselje leži v dolini Jablaniškega potoka, med Gradiškimi Lazami in Zgornjo Jablanico. Pomembna vira dohodka sta živinoreja in sadjarstvo. Zaposleni vaščani delajo v bližnjem Šmartnu pri Litiji in v Litiji. Po gradu v Jablanici (nemško Apfalter) se je imenoval fevdalni rod že v 13. stoletju.