Zgornja Jablanica

Nadmorska višina naselja Zgornja Jablanica je 290 m. V vasi živi 106 prebivalcev.
Vas je strnjena v dolini Jablaniškega potoka med gozdnatimi pobočji. Pod krajem se izliva potok Reka, zato se tudi dolina razširi. Od Kostrevniške doline jo loči niz gozdnatih gričev (Seč 368 m). Travniki in redke njive so ob potoku, na pobočju je nekaj manjših vinogradov, prevladujeta sadjarstvo in živinoreja; ohranjeni so kozolci, ki jih ni malo. Na razgledni točki v spodnjem delu kraja stoji baročna cerkev sv. Ane, vpisana leta 1526 »zu Abfaltern« (v nemškem jeziku iz obdobja XIII. stoletja - jablana). Plemiški rod Abfalterjev je bil v tistem času patron fare na Polšniku in lastnik gradu Roje v Šmartnem.
Arheološko najdišče: Rimski rudniki (Leksikon dravske Banovine, 1938)
Rudarjenje: kopali predvsem cink, od l. 1877 tudi svinec, rov dolžine 86 m, od 1889 do 1892 je obrat počival, od l. 1883 je rudnik last Rudarske združbe Litija
Dediščina: Kmetovo gospodarsko poslopje, Majčeva kašča na sredi vasi, cerkev svete Ane na vspetini nad vasjo.

Vas se ponaša z novim gasilskim domom, ki so ga s prostovoljnim delom in pomočjo občine Šmartno pri Litiji in podjetnikov v enem letu (2013-2014) zgradili jablaniški gasilci. Gasilski dom z večnamensko dvorano v prvem nadstropju je mesto zbiranja domačinov in družabnih dogodkov.

Kmetije s ponudbo:
PR' FAKIN- PONUDBA: zelenjava, jajca, kozjereja,
PR' FELIKS- PONUDBA: zelenjava
EKO KMETIJA BANCERLE- PONUDBA: jagnjetina, postrvi, zelišča, seminarski in piknik prostor, učni program-predstavitev poklica pastirja