Dediščina in zakladi litijskega hribovja

Spoznajmo umetnostne zaklade, ki jih skriva Srce Slovenije, njegovo bogato zgodovino in zgodbe, o katerih nam pripovedujejo ljudje ter običaje, ki so bili nekoč sestavni del življenja na podeželju.


Vodnik se nam bo pridružil na dogovorjenem kraju in nas popeljal do srednjeveškega trga Vače, kjer se je v prazgodovini nahajala ena najpomembnejših prazgodovinskih naselbin na slovenskem ozemlju. O tem priča tudi svetovno znana arheološka najdba Vaška situla, katere kopija se nahaja v bližnji vasi Klenik. Povzpeli se bomo do obeležja GEOSS  -  geometričnega središča Slovenije in morda skupaj zapeli Slovensko himno. (sprehod do vaške situle, ogled božjega groba v cerkvi sv. Andreja na Vačah, ogled GEOSS)

V nadaljevanju odkrivanja umetnostnih lepot Litijskega hribovja se bomo odpeljali do starega mestnega jedra Litije. Litija se je skozi stoletja razvijala z bogatim rečnim prometom po reki Savi, svoj razcvet pa doživela s prihodom železnice, ki je povezovala Dunaj z Ljubljano in Trstom. Razvila se je lesna in tekstilna industrija. V slednji so danes v večini živo delovno silo zamenjali avtomati in roboti in na ta način pripeljali Predilnico Litija v sam evropski vrh tekstilne industrije. (ogled starega mestnega jedra, mozaik patra  DJ Marka Rupnika v cerkvi sv. Nikolaja, Farbarjev turen, TIC, Litijski muzej )

Polni vtisov se bomo odpravili v bližnjo vasico Breg , o kateri Janez Vajkard Valvazor zapisal, da tu živijo ljudje, ki se preživljajo predvsem z ribištvom. Ustavili se bomo na turistični kmetiji, kjer nam bodo postregli z domačim sirom in drugimi mlečnimi izdelki.  Poleg odlične kulinarične ponudbe je kmetija poznana še po  podeželskem kampu in lepo obnovljenem gospodarskem objektu, ki služi v turistične namene. (predstavitev dejavnosti na kmetiji, malica, prosti čas).

Sprostitev na kmetiji ob opazovanju konj v maneži  nam bo dala  novih moči, da bomo nadaljevali s sprehodom skozi vas in si ogledali stalno razstavo zbirke savskih prodnikov, ki je edinstvena v Evropi. Po ogledu dokumentarnega filma v zbirki si bomo privoščili pozno, a zasluženo kosilo v bližnji gostilni.

CENA 30,70 EUR/osebo pri min. 40 udeležencih oz 34,70 EUR/osebo pri 20 udeležencih
Cena vključuje: malico in kosilo, vstopnine po programu, organizacijo in vodenje izleta.

Program prilagodimo in nadgradimo glede na vaše želje. Lahko vam organiziramo prevoz z avtobusom, mini avtobusom ali kombijem.

Informacije: Društvo LAZ
drustvo.laz@gmail.com
070 303 321
www.jablaniskadolina.si