Kjer valovi Save režejo gore

Program je primeren: za učence druge in tretje triade.

Čas trajanja programa: 4 ure
Primerni termini: pomlad, poletje, zgodnja jesen
Lokacija: SRCE SLOVENIJE: Breg pri Litiji, Tenetiše, Gradišče pri Litiji
Učenci morajo imeti: Udobna športna oblačila in obutev

Program:
naravoslovni dan – poudarek na geologiji:

• Sprejem skupine v vasi Bregu pri Litiji tik ob Zasavski cesti pri vrtnariji.
• Vodnik - animator predstavi potek učnega dne in vasi, ki je nastala ob reki Savi, po kateri je nekdaj potekal živahen rečni promet in se razvijala zaradi nahajališča gline za izdelovanje opeke.
• Ogled bližnje cerkve sv. Katarine, ki je zanimiva zaradi častitljive starosti in je vpisana v register naravne in kulturne dediščine. Pozornost se nameni kritini – naravni kamen, skrilavec, ki se tod nahaja.
• Kratek sprehod do gasilskega doma, kjer je voden ogled edine stalne zbirke prodnikov v Sloveniji – spoznavanje geologije, zemljepisa, zgodovine.
• Postanek na kmetiji: malica iz domače sirarne.
• Sledi eno uro hoda po gozdni poti proti Gradišču. Na poti spoznavajo zanimive drevesne vrste, sonaravni gozd, objamejo najdebelejšo bukev, prepoznavajo geološko podlago in vpliv na rastje.
• Prihod do cerkvice sv. Magdalene (455 m) kjer se nagaja arheološko najdišče Roven
• Obisk Domačije spominov in ogled tematske razstave.
• Vrnitev na Breg – peš po krajši gozdni poti ali z avtobusom.

Cilji:

• Spoznavanje človeka, kot sestavnega dela narave: nastanek naselij ob reki, rečni promet nekoč (splavarjenje, furmanstvo, opekarstvo).
• Spoznavanje geologije – kaj nam povedo savski prodniki.
• Spoznavanje sonaravnega gozda, vpliv geološke sestave tal na podrast.
• Spoznavanje z naravno in kulturno dediščino

Cena: 8,2 € z DDV vključuje celoten program (interpretacija zbirk prilagojena starosti otrok), malica, vstopnine).
Veljavnost cen do 30.6.2010.

Informacije:
Tel.: 01 - 897 21 04
mobi: 051 312 739
e-mail: info@jarina.si, web: www.srce-slovenije.si