Predstavitev knjige Jablaniška pripoved ob zaključku projekta iz programa Mladi v akciji

12. januar 2011, knjižnica Litija in 19.januar 2011 knjižnica Šmartno pri Litiji

Poln prireditveni prostor v obeh knjižnicah je dokaz, da imajo dediščino ljudje radi in  se zavedajo njenega pomena za mlade rodove. Mladi so sami pripravili dogodek, ki je krona njihovega večletnega dela v času počitnic. Popisovali so ustno izročilo o življenju, navadah in običajih, hrani in oblekah ter o hišnih imenih v Jablaniški dolini.

Društvo LAZ je s prijavo na razpis Mladi v akciji pridobilo sredstva za izobraževalne delavnice mladih in tisk knjige Jablaniška pripoved.

Knjiga ima 130 strani A5 formata in vam je brezplačno na voljo v Društvu LAZ. Čeprav je projekt iz programa mladinski pobud zaključen, se bo popisovanje in ohranjanje dediščine nadaljevalo. Tem ne bo zmanjkalo še za kar nekaj generacij mladih iz Jablaniške doline.